องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง
  | 1 | 2   ต่อไป 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติของององค์การบริหาร
ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติของององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563