องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนการดำเนินงาน
  | 1   

รายงานการดำเนินโครงการ ปี 2563 (Eplan)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง