องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

034 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง