องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2567เอกสารที่เกี่ยวข้อง