องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป 


แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561(ตามรายชื่อ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561(ตามรายชื่อ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง    
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง    

คู่มือการเลื่อนระดับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง    


คู่มือปฏิบัติงานธุรการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง    ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีวบประมาณ 2561 อบต.ดอนยาวใหญ่
อบต.ดอนยาวใหญ่ จะจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง