องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง