องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ ๘

ราคากลางโครงการขุดขยายหนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง