องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ จ้างก่อสร้างถนนดิน รอบโนนวัด (หมู่ที่ ๕) ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง