องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศแบบประมาณการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง