องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากคลองอีสานเขียวบ้านหัวตลาดเชื่อมโนนปูใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง