องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนอุดม

ตารางปปช.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง