องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและคันกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาดี

ตารางปปช.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง