องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10

ยกเลิกประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกค์ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง