องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรดำรง เชื่อมจากเดิม ถึง ถนนเพชรน้ำขาว ม.2เอกสารที่เกี่ยวข้อง