องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   ต่อไป 
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อมต่อบ้านดอนตะหนิน ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ แผนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนยาวใหญ่ เชื่อม ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๙ ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 9 ผ่านบ้านนาดี หมู่ที่ 10

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง