องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ภาพกิจกรรม
อบต.ดอนยาวใหญ่ จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

โดยมีกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2567 และกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมอบต.ดอนยาวใหญ่