องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านป่าตะแบง หมู่ที ๘ บริเวณหนองสองห้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง