องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพุทธศานิกชน ทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันออกพรรษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง