องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมเลียบคลองอีสานเขียว จำนวน ๓ จุด บ้านหินเงิ้ม หมู่๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง