องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ วางท่อระบายน้ำจากถนนหน้าวัดเข้าลำห้วย บ้านหินเงิ้ม หมู่ที่ ๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง