องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านป่าตะแบง หมู่ที่ ๘ (ซอยหลังหมู่บ้าน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง