องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

บริการประชาชน

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด/ขัดข้องในเขตตำบลดอนยาวใหญ่

สามารถแจ้งทางลิงก์หรือ QR Code ด้านล่างนี้

https://forms.gle/Jk6jQX1C5BToLJGk9