องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา)เอกสารที่เกี่ยวข้อง