องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพุทธศานิกชน ทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชาเอกสารที่เกี่ยวข้อง