องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง