องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง