องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑โครงการขุดลอกลำห้วยหินเงิ้ม ช่วงห้วยท่าแฮ่ หมู่ที่ ๗เอกสารที่เกี่ยวข้อง