องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๑.ถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ เชื่อมเขต ต.โพนทองเอกสารที่เกี่ยวข้อง