องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน, พื้นที่รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง