องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

ตัดหญ้าเก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง