องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกป่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง