องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

เก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่าง ๆเอกสารที่เกี่ยวข้อง