องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอปท.ประจำปี 2562

การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)