องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนนดินทุ่งนาโนนปูน้อย บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๗เอกสารที่เกี่ยวข้อง