องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561เอกสารที่เกี่ยวข้อง