องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่๙เอกสารที่เกี่ยวข้อง