องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่๓ สามแยกหลัง อบต.ถึงนานายอดิพงษ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง