องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ปี พ.ศ.2562

อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2562 ภายในงานชมขบวนแห่กลองยาวและขบวนรำสวยงามเทิดพระเกียรติจากบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และขบวนบั้งไฟประกวดจากส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และชุมชนต่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง