องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่๑๐ เชื่อม หมู่๘ - บ้านสำโรง หมู่๙เอกสารที่เกี่ยวข้อง