องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการปรับเกลี่ยพร้อมเทคสล.หมู่ที่ 2 ซ.เพชรดำรงเอกสารที่เกี่ยวข้อง