องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.01 โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองระหาร หมู่ที่ 1 จากถนนมิตรภาพเอกสารที่เกี่ยวข้อง