องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากคอสะพานหินเงิ้ม ถึงนาผู้ใหญ่หัส หมู่ที่ 5เอกสารที่เกี่ยวข้อง