องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางบก.๐๑ ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม ๑ ช่องการระบาย บ้านป่าตะแบง หมู่ที่ ๘เอกสารที่เกี่ยวข้อง