องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง ปปช.๑ซ่อมแซมถนนดินหินคลุก บ้านหนองระหาร หมู่ที่ ๑ เชื่อมโนนกุลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง