องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง ปปช 1 โครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมเขตบ้านหนองตาโล บ้านนาดี ม.๑๐เอกสารที่เกี่ยวข้อง