องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง ปปช1โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาดีเอกสารที่เกี่ยวข้อง