องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเผยราคากลาง ปปช1โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาดีเอกสารที่เกี่ยวข้อง