องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนดินจากโนนน้อย หมู่ 10

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง