องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง ปปช 1 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 7

ตารางปปช.1เอกสารที่เกี่ยวข้อง