องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนน บ้านนาดี หมู่ที่ 10

ซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง